Bilgi Güvenliği Politikamız

VİA Bilgisayar Sistemleri olarak bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardında belirtilen ilkeleri benimsemiş olarak, oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, sürdürmeyi ve sürekli iyileştirerek etkinliğini sağlamayı, ileri taşımayı hedefliyoruz;

Şirketimiz; varlığının, hizmet sürekliliğinin ve sektördeki itibarının korunması için, aşağıda belirtilen hususları uygular: