İş Sürekliliği Çözümleri

VİA Bilgisayar Sistemleri; müşterilerimizin kalite standartlarına ve kurum politikalarına uygun, yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan iş sürekliliği politikalarının oluşturulması ve tümleşik sistemlerin tasarım, uygulama, destek ve bakım politikalarını belirleyerek alanında uluslararası yetkinlikleri kanıtlanmış iş ortakları ürünleri ile kesintisiz hizmet almaları/sunmaları konusunda yetkin personelleri ile uçtan uca çözümler üretmekte ve vermektedir.