LAN

VİA Bilgisayar Sistemleri; bina ve kampüs alanlarında hızlı, güvenli ve sorunsuz iletişim ihtiyaçları konusunda topolojilerin oluşturulması, ağ altyapısının tesisi ve işletilmesi konusunda çözüm üretir.