Veri Güvenliği

VİA Bilgisayar Sistemleri; iç ve dış tehditler karşısında veri güvenliğinin sağlanması amacıyla hem veri tabanı veri güvenliği hem de uygulama verilerini güvenli ortamda saklama, erişim kontrolü, içerik sınıflandırma, şifreleme, veri sızıntısı önleme gibi çözümler ile korumayı esas alan çözümler üretir.